Boleslavova

Boleslav I., český kníže z rodu Přemyslovců, jenž vládl přibližně v le­tech 936-950 po smrti knížete sv. Václava. Rozšířil vládu Přemyslovců ze středních Čech i na Moravu, do Horního Slezska a Krakovska. Neúspěšně dlouhá léta soupeřil s německým králem Otou, jemuž se nakonec musel poddat.