Na Hrázi

Připomínka někdejší hráze, provázející v těchto místech už zaniklý tok potoka Sezníku.