Josef Koláček

Narozen:
Slavič, okr. Přerov
Zemřel:
Brno

Josef Koláček byl kapitánem československé armády. Po likvidaci branné moci v roce 1939 nastoupil na úřednické místo v olomoucké nemocnici. Za své protiokupační aktivity byl zatčen gestapem a Stanný soud v Brně ho dne 30. 6. 1942 odsoudil pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Stejného dne byl také popraven v areálu Kounicových kolejí v Brně. V areálu Fakultní nemocnice v Olomouci má dotyčný pomník.

Zdroje
MZA, inventář k fondu gestapo Brno
Internetová encyklopedie města Brna