Metodějská (Metodějská, Majakovského)

Název Od Seřadit vzestupně Do
Metodějská 1990
Majakovského 1961 1990
Metodějská 1927 1961
Stejně jako ulice Cyrilská (č. 55) provází i ulice pojmenovaná po druhém z křesťanských věrozvěstů Metodějovi hejčínský chrám, zasvěcený oběma svátým patronům Moravy.