Horecká

Již dlouho užívaný název jednoznačně vyznačuje směr komunikace k sousední obci Horka nad Moravou.