Baarova

Jindřich Šimon Baar (1869-1925), katolický kněz a spisovatel, autor rea­listických románů i menších literárních prací z venkovského prostředí rodného Chodska (pocházel z Klenčí pod Čerchovem).