Bohumír Kaláb

Narozen:
Velká Bystřice, okr. Olomouc
Zemřel:
Brno
V době okupace byl zatčen gestapem. Dne 28. 6. 1942 ho stanný soud v Brně odsoudil pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Popraven byl stejného dne v Kounicových kolejích v Brně. Povolání: strojník. Bydliště: Daunova 7, Olomouc.
Zdroje
MZA, inventář k fondu Gestapo Brno
Internetová encyklopedie města Brna